Om NA.AS

Combining and extending technologies with application knowledge

I dag lever prosesskontroll, administrative, sikkerhetsssytemer, eksterne informasjons-systemer osv stort sett sine egne, adskilte liv. For best å kunne ta best mulige og riktige beslutninger, det være seg som ledelse i administrasjon, operaør, på gulvet i feks vedlikedhold, så må informasjon sammenfattes fra alle systemer. I dag er dette teknologisk mulig. NAAS gjør det også praktisk gjennomførbart.

Medlem av: