Kontakt

Amund Skavhaug

Daglig leder

Epost: amund(a)norskautomatisering.no
Telefon: 988 43 065 / 918 97 296

A. Skavhaug er født i 1965. Utdannet siv.ing. ved NTH i 1990, dr.ing ved NTNU 1997. Har stilling som 1.amanuensis ved Institutt for teknisk kybernetikk ved NTNU. Han har tidligere jobbet som forsker og forskningsleder for bla Sintef og Statoil, og har ellers hatt en rekke større og mindre firma som kunder for utviklings og konsulent oppdrag. Skavhaug har hatt, og har en rekke verv nasjonalt og internasjonalt, og representerer bla NTNU i ERCIM innen Embedded Systems, og er også generalsekretær i Euromicro. A. Skavhaug er gift, har 3 barn og er bosatt i Trondheim.

Dag Sjong

Forretningsutvikler

Epost: dag(a)norskautomatisering.no
Telefon: 915 34 935

Dag Sjong er ingeniør og har jobbet siden 70årene med forskning, ledelse og systemutvikling. Han har spesiell kompetanse på systems engineering, fiberoptikk, visualisering og automatisering. En av hovedinteressene de siste årene er innføring av trådløsteknologi i industrien. I 25 år jobbet han med automatisering i Statoil, det siste året som forskningsleder. Dag har flere nasjonale ærespriser og har publisert flere 10 talls artikler og like mange presentasjoner i nasjonale og internasjonale fora.

Øyvind Netland

Senior prosjektleder REACT

Epost: oyvind(a)norskautomatisering.no
Telefon: 480 84 653

Øyvind Netland er utdannet siv.ing ved NTNU i 2007, og PhD i 2014. Tema for PhD avhandlingen var "Remote inspection of Offshore Wind Turbines", og REACT prosjektet er en direkte fortsettelse av dette arbeidet. Har også industrierfaring fra Kongsberg Maritime, med automasjonssystemer for avanserte offshore fartøy.