REACT

Fjernstyrt inspeksjon av vindturbin naceller

Vindenergi er sett på som en viktig energikilde for fremtiden, særlig i Nord-Europa. Siden mange av de beste lokasjonene på land allerede er utbygd, har det blitt mer vanlig å installere turbiner offshore, hvor det er store områder med høy og stabil vind. Dette medfører også en rekke ulemper, som økte kostnader for installasjon og vedlikehold. For at offshore vind skal være konkuransedyktig på sikt, vil det være nødvendig å redusere disse utgiftene betraktelig.

Et av de store problemene for vedlikehold er at tilgangen til offshore turbiner er tidkrevende, kostbart og avhengig av uforutsigbart vær. Hensikten med REACT er å redusere dette problemet ved å gjøre det mulig å foreta mindre vedlikeholdsoperasjoner uten å måtte reise til turbinen.

Denne problemstillingen var tema for en PhD-avhandling på Institutt for Teknisk Kybernetikk på NTNU som ble ferdigstillt i mars 2014. Dette PhD arbeidet ble finansiert og utført i sammarbeid med NOWITECH.

Figuren over er en illustrasjon av REACT systemet montert i en vindturbin nacelle, hvor en stor del av utstyret som krever vedlikehold er plassert. REACT roboten (vist med pil) beveger seg langs en bane som gir den tilgang til de forskjellige lokasjonene av interesse. Dette er en robust og kostnadseffektiv løsning.

REACT roboten vil være utstyrt med vanlig kamera, varmefølsomt kamera, mikrofon og andre sensorer som kan observere utstyret i turbinen. Denne informasjonen kan kombineres med informasjon fra fastmonterte sensorer i turbinen, slik at operatøren får så god og fullstending informasjon som mulig.

Referanser:

Netland, Ø, "Remote Inspection of Offshore Wind Turbines: A study of the Benefits, Usability and Feasibility", PhD-thesis, 2014.

Netland, G. Jenssen, H. M. Schade and A. Skavhaug, "An Experiment on the Effectiveness of Remote, Robotic Inspection Compared to Manned", in Systems, Man, and Cybernetics (SMC), 2013 IEEE International Conference on, IEEE, 2013, pp 2310-2315.